Search by lssueSearch by keywords

Search item:

Keywords:
From To
Contents
Links
NewsMore

Editorial Queries

Article categories

Manuscript processing

Editorial-in-Chief

Zong-Wei Feng(Beijing)

Advisory Board Members

Guang-Mei Zheng(Beijing)

Wen-Hua Li(Beijing)

Henri J. Dumont(Ghent)

You-Xu Jiang(Beijing)

Peter H. Raven(MO)

Gretchen Daily(SF)

Associate Editors

Bo-Jie Fu(Beijing)

Shao-Lin Peng(Guangzhou)

Erle C.Ellis(Baltimore)

Shi-Rong Liu(Beijing)

Jian-Guo Wu(AZ)

Song Sun(Qingdao)

Larry Li(CA)

Stefan Klotz(UFZ)

Mark Bain(NY)

Yong-Guan Zhu(Xiamen)

Qiong Gao(Beijing)

Yu-Bao Gao(Tianjin)

Ru-Song Wang(Beijing)

Yude Pan(PA)

Scott Chang(Alberta)

     

Year 2017 ,Issue 6

  • Editor–in-chief: Zong-Wei Feng
  • Issues per year: 6
  • Sponsored by: Ecological Society of China
  • Published by: Elsevier B.V.
  • ISSN: 1872-2032